Sự phát triển của trẻ

Sự phát triển của trẻ

Lượng Ara Và Dha Ước Tính Từ Thực Phẩm Ở Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ
1 topic
LƯỢNG ARA VÀ DHA ƯỚC TÍNH TỪ THỰC PHẨM Ở TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ

Những khuyến nghị toàn cầu về ARA và DHA trong giai đoạn đầu đời cần phản ảnh nhu cầu cụ thể của trẻ sơ sinh và gia đình…

14 min read
Prebiotics & Probiotics Ở Trẻ: Xu Hướng Hiện Tại & Định Hướng Trong Tương Lai
1 topic
PREBIOTICS & PROBIOTICS Ở TRẺ: XU HƯỚNG HIỆN TẠI & ĐỊNH HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI

Nghiên cứu về prebiotics & probiotics đóng góp thêm nhiều bằng chứng cho thấy ứng dụng về phòng ngừa & điều trị của…

2 min read
NHU CẦU CARBOHYDRATE Ở TRẺ SINH NON
1 topic
NHU CẦU CARBOHYDRATE Ở TRẺ SINH NON

Nhu cầu carbohydrate khuyến nghị ở trẻ sinh non được nuôi dưỡng bằng đường tiêu hóa hoàn toàn là 11,6 đến 13,2 g/kg/ngày…

6 min read
ĐIỆN GIẢI, NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG, KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN Ở TRẺ SINH NON
1 topic
ĐIỆN GIẢI, NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG, KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN Ở TRẺ SINH NON

Trẻ sinh non có nhu cầu về điện giải, nguyên tố vi lượng, khoáng chất và vitamin cao hơn trẻ sinh đủ tháng nên cần chú ý…

7 min read
Nhu cầu chất béo của trẻ sinh non
1 topic
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG SỮA MẸ VÀ SỮA CÔNG THỨC TRẺ SINH NON P3

Lượng chất béo được khuyến nghị cho trẻ sinh non nuôi bằng đường ruột hoàn toàn là 4,8- 6,6 g/kg/ngày, cung cấp 40-50%…

8 min read
Nhu cầu protein của trẻ sinh non
1 topic
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG SỮA MẸ VÀ SỮA CÔNG THỨC TRẺ SINH NON - P2

Lượng protein khuyến nghị cho trẻ sinh non nuôi dưỡng bằng đường ruột là 3,5 đến 4,5 g/kg/ngày. Lượng cao hơn có thể…

7 min read
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG SỮA MẸ VÀ SỮA CÔNG THỨC TRẺ SINH NON
1 topic
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG SỮA MẸ VÀ SỮA CÔNG THỨC TRẺ SINH NON

Nhu cầu dinh dưỡng độc nhất của trẻ sinh non quy định chiến lược dinh dưỡng, yêu cầu sử dụng một hoặc nhiều lựa chọn chế…

2 min read
Default publication
1 topic
VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI CÁC CHẤT HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG SỮA MẸ

Hiểu được chất có hoạt tính sinh học trong sữa mẹ ở nhũ nhi sinh non và nhũ nhi có nhu cầu đặc biệt sẽ cho phép tiềm…

7 min read
Default publication
1 topic
HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT VÀ HMO Ở NHŨ NHI SINH NON

HMO đóng vai trò quan trọng hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột của nhũ nhi sinh non. Bổ sung HMO đã được chứng minh lâm…

6 min read