LƯỢNG ARA VÀ DHA ƯỚC TÍNH TỪ THỰC PHẨM Ở TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ

schedule 14 min read
Topic(s): Sự phát triển của trẻ

(Bấm "Download Publication" để tải về tài liệu)

Những khuyến nghị toàn cầu về ARA và DHA trong giai đoạn đầu đời cần phản ảnh nhu cầu cụ thể của trẻ sơ sinh và gia đình tại các nước có thu nhập thấp, và các chính sách thực phẩm riêng của từng quốc gia phải giải quyết khoảng trống giữa nhu cầu khuyến nghị và lượng ăn vào đạt được.

Lượng ARA và DHA nạp vào trung bình từ thực phẩm ở 76 nước đang phát triển lần lượt là 64.0 và 48.9 mg/ngày. Thực phẩm ăn dặm chứa ARA và DHA hiện đã có mặt tại các nước có tổng thu nhập quốc dân thấp và tỉ lệ sinh cao nhất.