PREBIOTICS & PROBIOTICS Ở TRẺ: XU HƯỚNG HIỆN TẠI & ĐỊNH HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI

schedule 2 min read
Topic(s): Sự phát triển của trẻ

Prebiotics & Probiotics Ở Trẻ: Xu Hướng Hiện Tại & Định Hướng Trong Tương Lai

Diễn giả: Randy Urtala

Trình bày trong Hội nghị thế giới lần thứ 7 về probiotics, prebiotics, postbiotics ở trẻ em 

Tóm tắt

Hội nghị thế giới lần thứ 7 về probiotics, prebiotics, postbiotics ở trẻ em

Trong những năm gần đây, những nghiên cứu về prebiotics và probiotics rất được quan tâm. Những nghiên cứu này đóng góp thêm càng nhiều bằng chứng cho thấy những ứng dụng trong công tác phòng ngừa và điều trị của prebiotics và probiotics đối với những tình trạng sức khỏe khác nhau.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn lỗ hổng trong việc chuyển dữ liệu phòng thí nghiệm thành ứng dụng lâm sàng tại giường bệnh. Thực hiện thêm những thử nghiệm thiết thực, quy mô lớn rất cần thiết để chứng minh sự tương tác của những thành phần này. Việc chứng minh được sự tương tác này giúp cung cấp dữ liệu thuyết phục để chuyển việc sử dụng prebiotics và probiotics trở thành chính sách y tế công cộng nhằm đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dân, đặc biệt là những nước đang phát triển.

Prebiotics & Probiotics Ở Trẻ: Xu Hướng Hiện Tại & Định Hướng Trong Tương Lai