THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG SỮA MẸ VÀ SỮA CÔNG THỨC TRẺ SINH NON

schedule 2 min read
Topic(s): Sự phát triển của trẻ

Thành phần Dinh dưỡng Sữa mẹ và Sữa Công thức Trẻ Sinh non

GIỚI THIỆU

Sữa mẹ là chế độ ăn được khuyến nghị cho trẻ sinh non. Tuy nhiên, trẻ sinh non gặp phải thách thức về mặt trao đổi chất và dinh dưỡng khi chuyển từ trong tử cung ra môi trường chăm sóc tích cực bên ngoài để hỗ trợ chức năng và tăng trưởng của các cơ quan. Để hỗ trợ các chức năng này, có thể cần phải tăng cường (fortify) sữa để cung cấp đủ nồng độ một số chất dinh dưỡng.

Bài đánh giá này sẽ thảo luận về các thành phần của sữa mẹ và sữa công thức cho trẻ sinh non và so sánh những thành phần này với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sinh non.

TỔNG QUAN

Thành phần dinh dưỡng trong sữa mẹ trong giai đoạn cho con bú khác nhau rõ rệt giữa những người mẹ và với chính bản thân người mẹ đấy, tùy thuộc vào giai đoạn cho con bú, thời điểm kích sữa, đặc điểm của người mẹ và phương pháp được sử dụng để thanh trùng. Ngoài ra, hàm lượng chất dinh dưỡng khác nhau giữa sữa mẹ (không thanh trùng), sữa mẹ hiến tặng (thanh trùng), sữa công thức trẻ sinh non tháng có bán trên thị trường, và sữa mẹ được tăng cường (HMF). Nhu cầu dinh dưỡng độc đáo của trẻ sinh non định hình chiến lược dinh dưỡng, vốn có thể yêu cầu sử dụng một hoặc nhiều lựa chọn chế độ ăn uống này.