HƯỚNG DẪN NUÔI DẠY CON CÁI 2021

Lời tựa

Hướng dẫn nuôi dạy con cái 2021

Chào mừng đến với ấn bản đầu tiên của Hướng dẫn nuôi dạy con cái.

Hướng dẫn nuôi dạy con cái cho thấy nhiều góc nhìn mới về kinh nghiệm nuôi dạy con cái trên khắp thế giới. Làm cha mẹ là một bước ngoặt trong cuộc sống với nhiều sự kiện mới lạ và việc này không hề dễ dàng. Bản Hướng dẫn cung cấp một khuôn khổ mới giúp người đọc hiểu trải nghiệm của việc nuôi dạy con cái hiện nay thông qua các dữ liệu so sánh và định lượng, có thể xem như tiêu chuẩn để theo dõi những thay đổi này theo thời gian.

Các bậc cha mẹ trên khắp thế giới đều đang cố gắng xây dựng gia đình theo hướng tốt nhất và điều quan trọng là ta cần hiểu tại sao một số cha mẹ trải qua việc này dễ dàng hơn một số khác.  Đây là lần đầu tiên, Hướng dẫn nuôi dạy con cái xếp hạng các quốc gia dựa trên cảm nhận của cha mẹ về “sự dễ dàng trong việc nuôi dạy con cái”, tìm hiểu chi tiết các yếu tố chính ảnh hưởng đến những cảm nhận này.

Tác động của Covid tới việc nuôi dạy con cái
1 topic
TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐẾN VIỆC NUÔI DẠY CON CÁI

Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều tác động to lớn đến toàn thế giới, nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều khía cạnh…

153 min read
Thấu-hiểu-những-áp-lực-của-cha-mẹ-khi-nuôi-dạy-con-16x9.jpg
1 topic
THẤU HIỂU NHỮNG ÁP LỰC CỦA CHA MẸ KHI NUÔI DẠY CON

Yếu tố tác động nhiều nhất đến cha mẹ khi có con là áp lực từ thế giới xung quanh và cả những áp lực mà họ tự đặt lên…

177 min read
Yếu-tố-Chia-sẻ-việc-nuôi-con-Và-sự-tự-tin-của-Cha-mẹ
1 topic
NUÔI DẠY CON CÁI: SỰ TỰ TIN VÀ CHIA SẺ CỦA CHA MẸ

Yếu tố 7 và 8 trong Hướng dẫn nuôi dạy con cái về cùng nuôi con và sự tự tin chăm sóc con cái. Thời gian nghỉ thai sản…

156 min read
NGUỒN-LỰC-CHĂM-SÓC-SỨC-KHOẺ,-PHÚC-LỢI-&-MÔI-TRƯỜNG-HỖ-TRỢ-16x9.jpg
1 topic
NUÔI DẠY CON CÁI: NGUỒN LỰC CHĂM SÓC & MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ

Yếu tố 5 và 6 trong Hướng dẫn nuôi dạy con cái về các nguồn lực chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và môi trường hỗ trợ

158 min read
YẾU-TỐ-HỖ-TRỢ-LAO-ĐỘNG-&-TRẺ-DỄ-NUÔI-
1 topic
NUÔI DẠY CON CÁI: YẾU TỐ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG & TRẺ DỄ NUÔI

Cảm nhận của bố mẹ về chế độ hỗ trợ lao động và trải nghiệm nuôi dạy con cái ở từng quốc gia

165 min read
NHỮNG-YẾU-TỐ-ẢNH-HƯỞNG-ĐẾN-VIỆC-NUÔI-DẠY-CON-CÁI-NGÀY-NAY--16X9.jpg
1 topic
NUÔI DẠY CON CÁI: YẾU TỐ KHÔNG ÁP LỰC & SỨC BẬT TÀI CHÍNH

Hướng dẫn nuôi dạy con cái Chương 03 sẽ giới thiệu chi tiết 08 yếu tố ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con cái ngày nay. Bài…

167 min read
Tổng-hợp-các-yếu-tố-tác-động-đến-việc-nuôi-dạy-con-trẻ-16X9
1 topic
TỔNG HỢP CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC NUÔI DẠY CON TRẺ

Hiểu biết về các yếu tố góp phần tạo nên Hướng dẫn nuôi dạy con cái, và tầm ảnh hưởng của chúng thông qua sự góp phần…

164 min read
Hướng-dẫn-nuôi-dạy-con-cái-là-gì---16x9.jpg
1 topic
HƯỚNG DẪN NUÔI DẠY CON CÁI LÀ GÌ?

Hướng dẫn nuôi dạy con cái là bảng xếp hạng về độ hài lòng khi nuôi dạy con cái giữa các quốc gia, dựa trên các yếu tố…

156 min read
Hướng-dẫn-nuôi-dạy-con-cái-2021-16-x9.jpg
1 topic
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU NUÔI DẠY CON CÁI

Công bố về phương pháp luận trong "Hướng dẫn nuôi dạy con cái 2021": Bảng xếp hạng trong ấn bản đầu tiên của Hướng dẫn…

163 min read