Annales Nestlé

Là tạp chí dinh dưỡng và sức khỏe nhi khoa, gồm các đề tài nóng hổi và cập nhật nhất. Annales là các ấn bản bổ sung cho Biên niên sử về Dinh dưỡng và chuyển hóa, có trong danh mục Medline/PubMed.

Can thiệp dinh dưỡng trong phòng ngừa tình trạng dị ứng (publications)
8 topics
Can thiệp dinh dưỡng trong phòng ngừa tình trạng dị ứng

Tình trạng dị ứng thực phẩm trở nên khá phổ biến trên toàn cầu và gây nặng nề. Dinh dưỡng hiện là chiến lược can thiệp…

13 min read H. Szajewska, W. Raanan Shamir, P. Tikva/Tel Aviv.
teaser image
8 topics
Sữa mẹ: Bài học từ các nghiên cứu gần đây
82 min read F. Haschke
teaser image
8 topics
Các rối loạn ăn uống ở trẻ nhũ nhi và trẻ em
1 min read Carlos Lifschitz, Buenos Aires
Y tế-Kinh tế và Dinh dưỡng-Thừa và Thiếu dinh dưỡng (publications)
8 topics
Y tế-Kinh tế và Dinh dưỡng-Thừa và Thiếu dinh dưỡng
4 min read J. C. Seidell, J. Spieldenner.
Nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ em và thực tế trong một thế giới mới nổi  (publications)
6 topics
Nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ em và thực tế trong một thế giới mới nổi

Nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ em và thực tế trong một thế giới mới nổi

2 min read E. Nel
Tốc độ tăng trưởng nhanh của trẻ nhũ nhi có mẹ bị thừa cân: Có thể làm chậm tốc độ đó lại không? (publications)
2 topics
Tốc độ tăng trưởng nhanh của trẻ nhũ nhi có mẹ bị thừa cân: Có thể làm chậm tốc độ đó lại không?

Tốc độ tăng trưởng nhanh của trẻ nhũ nhi có mẹ bị thừa cân: Có thể làm chậm tốc độ đó lại không?

18 min read Ferdinand Haschke và cộng sự
Đóng góp của hệ vi sinh đường ruột cho sức khỏe con người và bệnh lý (publications)
2 topics
Đóng góp của hệ vi sinh đường ruột cho sức khỏe con người và bệnh lý

Đóng góp của hệ vi sinh đường ruột cho sức khỏe con người và bệnh lý

2 min read C. Lifschitz
teaser image
8 topics
Kẽm

Kẽm là một vi chất cần thiết cho sinh vật sống. Sau vitamin A, sắt và Iốt, kẽm là một dưỡng chất quan trọng nhất cho lợi…

1 min read N. Solomons
teaser image
1 topic
Trẻ em ăn gì

Annales Nestlé 71 / 2

9 min read H. Szajewska