Tốc độ tăng trưởng nhanh của trẻ nhũ nhi có mẹ bị thừa cân: Có thể làm chậm tốc độ đó lại không?

18 phút đọc /
Dinh dưỡng và quản lý bệnh tật Tăng trưởng và phát triển
Tốc độ tăng trưởng nhanh của trẻ nhũ nhi có mẹ bị thừa cân: Có thể làm chậm tốc độ đó lại không? (publications)

Tốc độ tăng trưởng nhanh của trẻ nhũ nhi có mẹ bị thừa cân: Có thể làm chậm tốc độ đó lại không?

Trẻ có mẹ bị thừa cân hoặc béo phì thường có tốc độ tăng trưởng tăng cao trong năm đầu tiên của cuộc sống, kể cả khi bé được bú sữa mẹ. Ảnh hưởng của việc mẹ bị béo phì được thấy rõ nhất trong sáu tháng đầu sau khi sinh, trùng với thời gian sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng chủ yếu của trẻ. Điều này chứng tỏ sự béo phì của người mẹ có thể đã được truyền đến con qua con đường trung gian là thành phần hoặc số lượng sữa mẹ. Các sữa công thức truyền thống dành cho trẻ nhũ nhi lớn hơn ba tháng tuổi thường có hàm lượng protein nhiều hơn mức cần thiết. Các sữa công thức có hàm lượng protein thấp, gần hơn với thành phần này trong sữa mẹ có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng của những trẻ có mẹ bị thừa cân hoặc béo phì, và giảm nguy cơ béo phì trong tương lai.