Infographics

Infographics giúp chuyển tải thông tin thành phần biểu diễn trực quan sinh động.

Phần này trình bày một loạt infographics về các bài báo và ấn phẩm dinh dưỡng.

Nhóm với
Chủ đề dinh dưỡng
Default image

TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI PROTEIN VÀ MỨC ĐỘ THỦY PHÂN ĐẾN VIỆC LÀM RỖNG DẠ DÀY TRẺ EM

Sữa mẹ có GE nhanh hơn sữa công thức. Sữa chứa whey toàn phần dường như có GE nhanh hơn casein. Chưa có kết luận chắc…

TRỤC HỆ VI SINH VẬT-RUỘT-NÃO: GIAO TIẾP HAI CHIỀU NĂNG ĐỘNG

TRỤC HỆ VI SINH VẬT-RUỘT-NÃO: GIAO TIẾP HAI CHIỀU NĂNG ĐỘNG

Trục hệ vi sinh vật-ruột-não đại diện cho đường giao tiếp hai chiều giữa vi khuẩn đường ruột và não.

HỆ VI SINH ĐƯỜNG RUỘT: KHÔNG CÒN LÀ CƠ QUAN BỊ LÃNG QUÊN

HỆ VI SINH ĐƯỜNG RUỘT: KHÔNG CÒN LÀ CƠ QUAN BỊ LÃNG QUÊN

Hệ vi sinh đường ruột quan trọng, với một vài yếu tố chủ chốt như chế độ ăn uống. Mất cân bằng hệ vi sinh có thể dẫn tới…

What is A2 Milk - Final.pdf

SỮA A2 LÀ GÌ?

lactose VÀ DỊ ỨNG SỮA BÒ - PHẦN 1

PHÂN BIỆT GIỮA KHÔNG DUNG NẠP LACTOSE VÀ DỊ ỨNG SỮA BÒ

Default image

VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT VÀ HỆ THỐNG MIỄN DỊCH CỦA CƠ THỂ

VAI TRÒ CỦA PROBIOTICS TRONG TIÊU CHẢY

VAI TRÒ CỦA PROBIOTICS TRONG TIÊU CHẢY