TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI PROTEIN VÀ MỨC ĐỘ THỦY PHÂN ĐẾN VIỆC LÀM RỖNG DẠ DÀY TRẺ EM

Topic(s): Tiêu hóa và dinh dưỡng

Sữa mẹ vẫn là tiêu chuẩn vàng khi lựa chọn nguồn dinh dưỡng cho nhũ nhi nhờ các thành phần dinh dưỡng lẫn phi dinh dưỡng. Dường như thực phẩm có whey có xu hướng là làm rỗng dạ dày nhanh hơn casein. Thông qua các nghiên cứu thì hiện nay chưa có kết luận chắc chắn về sự tương quan giữa mức độ thủy phân protein trong thức ăn với vận tốc làm rống dạ dày ở trẻ em. Các phương pháp, thành phần thức ăn và nhóm trẻ khác nhau khiến khó rút ra những kết luận đáng tin cậy. Các nghiên cứu trong tương lai nên được tiến hành với thức ăn có thể so sánh được ở những nhóm dân số mà GE tăng có thể có lợi ích lâm sàng. Bấm vào "Download Infographic" để tải về tài liệu!