TRỤC HỆ VI SINH VẬT-RUỘT-NÃO: GIAO TIẾP HAI CHIỀU NĂNG ĐỘNG

Topic(s): Tiêu hóa và dinh dưỡng

Trục hệ vi sinh vật-ruột-não đại diện cho đường giao tiếp hai chiều giữa vi khuẩn đường ruột và não bộ và ngược lại thông qua các con đường là đường thần kinh, đường nội tiết và đường miễn dịch.

Hệ vi sinh đường ruột không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng mà còn tác động đến khả năng học tập và suy nghĩ. Ngược lại, căng thẳng (stress) mà được điều hòa bởi não có thể tác động đến hệ vi sinh đường ruột. Chế độ ăn là yếu tố chính ảnh hưởng đến trục hệ vi sinh vật-ruột-não. Và một số biện pháp can thiệp bằng chế độ ăn nhắm vào hệ vi sinh đường ruột như probiotics, prebiotics và HMO cũng có ảnh hưởng tích cực đến não.

Điều chỉnh hệ vi sinh đường ruột thông qua dinh dưỡng đem đến cơ hội định hình trục hệ vi sinh vật-ruột-não. Việc định hình này thúc đẩy sự phát triển thần kinh và hỗ trợ chức năng não suốt đời.