Các video về dinh dưỡng

Các video về dinh dưỡng của chúng tôi là các bài giảng ghi hình lại các hội nghị và hội thảo dinh dưỡng toàn cầu, đưa hình ảnh của các chuyên gia hàng đầu về nhiều đề tài dinh dưỡng quan trọng. Các bài giảng này miễn phí đối với các thành viên của Viện Dinh Dưỡng Nestlé, bao phủ hầu hết các đề tài nóng về dinh dưỡng hiện nay.

Oligosaccharide sữa mẹ: Chỉ là đường hay vũ khí bí mật của tự nhiên? (videos)
8 topics
Oligosaccharide sữa mẹ: Chỉ là đường hay vũ khí bí mật của tự nhiên?
Giáo Sư Clemens Kunz
Vitamins tan trong nước trong sữa mẹ: những yếu tố tác động lên nồng độ của chúng và ý nghĩa sinh lý (videos)
8 topics
Vitamins tan trong nước trong sữa mẹ: những yếu tố tác động lên nồng độ của chúng và ý nghĩa sinh lý
Lindsay Allen
Dinh dưỡng sớm và sự phát triển nhận thức (videos)
8 topics
Dinh dưỡng sớm và sự phát triển nhận thức
Weili Lin
Dinh dưỡng từ sớm, con đường tăng trưởng và kết cục chuyển hóa (videos)
8 topics
Dinh dưỡng từ sớm, con đường tăng trưởng và kết cục chuyển hóa
Ferdinand Haschke
Hiểu biết về Oligosaccharides trong sữa mẹ (HMOs) và vai trò đối với sức khoẻ trẻ nhỏ (videos)
8 topics
Hiểu biết về Oligosaccharides trong sữa mẹ (HMOs) và vai trò đối với sức khoẻ trẻ nhỏ
Hiểu biết về Oligosaccharides trong sữa mẹ (HMOs) và vai trò đối với sức khoẻ trẻ nhỏ (Thảo luận) (videos)
8 topics
Hiểu biết về Oligosaccharides trong sữa mẹ (HMOs) và vai trò đối với sức khoẻ trẻ nhỏ (Thảo luận)
Quá trình khám phá ra Oligosaccharides trong Sữa Mẹ. (videos)
8 topics
Quá trình khám phá ra Oligosaccharides trong Sữa Mẹ.
Hãy tham gia Viện Dinh Dưỡng Nestlé ngay hôm nay nhé (videos)
8 topics
Hãy tham gia Viện Dinh Dưỡng Nestlé ngay hôm nay nhé
Vai trò của lợi khuẩn trong rối loạn chức năng dạ dày-ruột ở trẻ nhỏ (videos)
8 topics
Vai trò của lợi khuẩn trong rối loạn chức năng dạ dày-ruột ở trẻ nhỏ
Philip Sherman