Dinh dưỡng từ sớm, con đường tăng trưởng và kết cục chuyển hóa (videos)

Dinh dưỡng từ sớm, con đường tăng trưởng và kết cục chuyển hóa

Speakers:
Ferdinand Haschke
Topic(s): Dinh dưỡng, sức khỏe và sống khỏe Béo phì Dinh dưỡng và quản lý bệnh tật