Oligosaccharide sữa mẹ: Chỉ là đường hay vũ khí bí mật của tự nhiên? (videos)

Oligosaccharide sữa mẹ: Chỉ là đường hay vũ khí bí mật của tự nhiên?

Speakers:
Giáo Sư Clemens Kunz
Topic(s): Dinh dưỡng, sức khỏe và sống khỏe Béo phì Dinh dưỡng và quản lý bệnh tật

Summary

Giáo sư Clemens Kunz, từ Viện Khoa học Dinh dưỡng, Đại học Glessen, Đức, nói về các nghiên cứu mới nhất về Oligosaccharide sữa mẹ (HMO) trong hội thảo chuyên đề của NNI, được tổ chức tại Hội nghị Quốc tế lần thứ Ba về Prebiotics và Probiotics trong Nhi khoa ở Ghent, Bỉ vào năm 2016.