Tác động trên nhận thức và khẩu vị của trẻ nhỏ để có sức khỏe lâu dài

Posted: Thg8 13,2020

Những khuôn mẫu hình thành từ những tháng đầu đời có thể định hình sở thích mùi vị trong cả cuộc đời.

Nhìn chung, việc tiêu thụ các thực phẩm ngọt thường làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây.

Trải nhiệm giác quan ngay từ sớm có ảnh hưởng đến những khuôn mẫu này. Nếu người mẹ duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều khả năng trẻ cũng thích các thực phẩm lành mạnh.