Các hội thảo của Viện Dinh Dưỡng Nestlé

Phần danh mục Medline/PubMed này chứa toàn bộ kỷ yếu các Hội thảo của Viện Dinh Dưỡng Nestlé về Nhi khoa, Lâm sàng, Dinh dưỡng cho Người lớn và Thể thao.

Các nghiên cứu gần đây về dinh dưỡng và tăng trưởng (publications)
8 topics
Các nghiên cứu gần đây về dinh dưỡng và tăng trưởng

Hiện nay, trên khắp thế giới, vai trò quan trọng đối với sức khoẻ mỗi người của dinh dưỡng tốt, trong tất cả các giai…

47 min read
teaser image
8 topics
Tầm quan trọng không thể thiếu của dinh dưỡng trong điều trị bệnh

Cuốn sách này phản ánh các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng lâm sàng đã được giảng dạy và thảo luận trong khóa học Dinh…

171 min read Rémy F. Meier Liestal, Thụy SĩB. Ravinder Reddy Hyderabad, Ấn độPeter B. Soeters Maastricht,
Hệ vi khuẩn ruột: Các khía cạnh Chức năng về Sức khỏe và Bệnh tật  (publications)
8 topics
Hệ vi khuẩn ruột: Các khía cạnh Chức năng về Sức khỏe và Bệnh tật
43 min read
Dinh dưỡng, hệ vi sinh đường ruột và miễn dịch: Các mục tiêu điều trị của Bệnh viêm đường ruột IBD (publications)
8 topics
Dinh dưỡng, hệ vi sinh đường ruột và miễn dịch: Các mục tiêu điều trị của Bệnh viêm đường ruột IBD

Bệnh viêm đường ruột (IBD- Inflammatory bowel disease) hiện đang ảnh hưởng đến 1 trong 200 người ở các nước phát triển…

316 min read J. Lewis, F. Ruemmele, G. Wu
teaser image
2 topics
Dinh dưỡng quốc tế: Đạt được mục tiêu thiên niên kỷ và xa hơn nữa

Dinh dưỡng quốc tế: Đạt được mục tiêu thiên niên kỷ và xa hơn nữa

2 min read R. Black, A. Singhal, R. Uauy
Dinh dưỡng bà mẹ trong thai kỳ - Ăn cho hai người? (publications)
8 topics
Dinh dưỡng bà mẹ trong thai kỳ - Ăn cho hai người?
0 min read John Dobbing, Khoa Sức Khỏe Trẻ Em, Trường Y Khoa,
teaser image
2 topics
Tầm quan trọng của Dinh dưỡng miễn dịch

Tầm quan trọng của Dinh dưỡng miễn dịch

2 min read M. Makrides, J. Ochoa, H. Szajewska
teaser image
1 topic
Chiến lược huấn luyện dinh dưỡng để điều chỉnh tập luyện hiệu quả

Chiến lược huấn luyện dinh dưỡng để điều chỉnh tập luyện hiệu quả

2 min read K. Tipton, L. van Loon
teaser image
1 topic
Dinh Dưỡng Bà Mẹ và Trẻ Em 1000 ngày đầu tiên: Thiết lập tương lai

Dinh Dưỡng Bà Mẹ và Trẻ Em 1000 ngày đầu tiên: Thiết lập tương lai

2 min read