Táo bón mạn tính chức năng ở trẻ em

person Bác sĩ Hoàng Lê Phúc
schedule 8 min read
Topic(s): Dinh dưỡng, sức khỏe và sống khỏe

Táo bón là vấn đề khá thường gặp ở trẻ em. Nó chiếm hơn 3 % lý do đưa trẻ đến khám và 30 % đưa trẻ đến khám chuyên khoa tiêu hóa. Nó xuất hiện trong năm đầu ở 17- 40% trẻ táo bón. Táo bón có thể có nguyên nhân (> 30 nguyên nhân khác nhau) hoặc vô căn (hay còn gọi là chức năng). Táo bón chức năng chiếm > 90% số trẻ bị táo bón, và sẽ được đề cập đến trong bài viết này.