VITAMIN D CỦA MẸ VÀ RỐI LOẠN TRONG HỌC TẬP CỦA CON

schedule 7 min read
Topic(s): Tiêu hóa và dinh dưỡng

Các câu hỏi nghiên cứu về Vit D của mẹ liên quan đến rối loạn trong học tập

Dữ liệu mới cho thấy không có mối liên hệ nào giữa sự thiếu hụt vitamin D trước khi sinh và các rối loạn học tập cụ thể ở con cái, trái ngược với những phát hiện trước đó. Sự thiếu hụt vitamin D của người mẹ có liên quan đến các kết quả thai kỳ không thuận lợi, bao gồm tiểu đường thai kỳ, suy giảm sự phát triển xương của con cái, sinh non và nguy cơ chậm phát triển nhận thức và rối loạn tâm thần kinh sau này.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mức độ vitamin D thấp hơn trước khi sinh có liên quan đến nguy cơ cao hơn ở trẻ em bị rối loạn tự kỷ, tâm thần phân liệt và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây đã kiểm tra mối liên quan giữa nồng độ vitamin D trước khi sinh và các rối loạn khả năng học tập được chẩn đoán cụ thể - rối loạn đọc, viết và số học - ở con cái. Mặc dù việc sử dụng nhiều chất bổ sung vi chất dinh dưỡng trong thai kỳ trước đây không cho thấy tác dụng có lợi đối với kết quả nhận thức của trẻ.

Để giải quyết khoảng cách về kiến ​​thức, các nhà nghiên cứu từ Đại học Turku, Phần Lan, đã thực hiện một nghiên cứu bệnh chứng lồng ghép quốc gia bao gồm tất cả các trẻ sinh một ở Phần Lan từ năm 1996 đến năm 2007. Đối với nghiên cứu này, họ bao gồm một nhóm nhỏ các trẻ sinh năm 1996– 1997 với các chẩn đoán có sẵn từ hệ thống Đăng ký Chăm sóc Sức khỏe (CRHC) vào cuối năm 2012.

Họ đưa ra giả thuyết rằng mức vitamin D thấp hơn trước khi sinh sẽ có liên quan đến việc tăng nguy cơ rối loạn học tập ở con cái. Đây là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra mối liên quan giữa nồng độ vitamin D của người mẹ trong huyết thanh trước khi sinh và các rối loạn học tập được chẩn đoán cụ thể ở con cái.

Vitamin D Của Mẹ Và Rối Loạn Trong Học Tập Của Con

Nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu đoàn hệt Sản phụ Phần Lan (FMC) bao gồm hai triệu mẫu huyết thanh mẹ, được thu thập chủ yếu trong ba tháng đầu của thai kỳ từ gần một triệu trường hợp mang thai.

CRHC được sử dụng để xác định tất cả các trường hợp, bằng cách phát hiện các chẩn đoán đã đăng ký về các rối loạn học tập cụ thể vào cuối năm 2012.

Đầu tiên, họ kiểm tra vitamin D của mẹ như một biến số liên tục. Tiếp theo, họ phân loại mức vitamin D của người mẹ thành nhóm ngũ phân vị, với các điểm giới hạn dựa trên sự phân bổ vitamin D của người mẹ trong nhóm đối chứng. Hơn nữa, vitamin D của mẹ được phân loại dựa trên các phân loại lâm sàng: (1) thiếu hụt (25 (OH) D <30 nmol / L), (2) không đủ (25 (OH) D 30–49,9 nmol / L), và (3 ) đủ mức vitamin D (25 (OH) D 50 nmol / L). Nhóm ngũ phân vị cao nhất và danh mục đủ dùng làm nhóm tham chiếu. Họ đã sử dụng thước đo liên tục về vitamin D của mẹ làm biến số phơi nhiễm trong các phân tích độ nhạy của các phân nhóm rối loạn học tập cụ thể và bệnh đi kèm ADHD. Mối liên hệ giữa các hiệp biến và (1) 25 (OH) D của mẹ trong số các nhóm chứng và (2) các rối loạn học tập cụ thể đã được kiểm tra với các bài kiểm tra Student’s T- và F cho các biến hiệp biến liên tục hoặc kiểm định chi bình phương Pearson cho các biến phân loại. Các biến số được đưa vào mô hình đã điều chỉnh nếu chúng có liên quan đến cả phơi nhiễm và kết quả ở p <0,1. Một thử nghiệm chi bình phương được sử dụng để kiểm tra tương quan giới tính trong mối liên hệ giữa vitamin D của mẹ và các rối loạn học tập cụ thể, cũng như mối liên hệ cộng tuyến của SES ở mẹ và hút thuốc lá. Họ đã sử dụng hồi quy logistic có điều kiện cho các cặp đối sánh để tính toán tỷ số chênh (OR) với khoảng tin cậy (CI) 95%. Ý nghĩa thống kê dựa trên p <0,05 trong tất cả các phân tích khác ngoại trừ phép thử hiệp biến.

 

Không có liên hệ đáng kể

Các nhà nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ đáng kể nào giữa vitamin D của mẹ và các rối loạn học tập cụ thể của con cái. Các phát hiện không ủng hộ giả thuyết rằng thiếu hụt vitamin D trước khi sinh sẽ là một yếu tố căn nguyên cho các rối loạn học tập cụ thể.

Các tác giả kết luận: "Các nghiên cứu trước đây cho rằng vitamin D trước khi sinh là một yếu tố quan trọng đối với các kết quả phát triển ở trẻ em. Đặc biệt, thiếu hụt vitamin D trước khi sinh có liên quan đến các kết cục tâm thần kinh như ASD, ADHD và tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, nghiên cứu này không tìm thấy. mối liên quan giữa thiếu vitamin D trước khi sinh và các rối loạn học tập cụ thể ở con cái."

Điểm mạnh của nghiên cứu này bao gồm mẫu lớn, được chọn ngẫu nhiên từ các nguồn dữ liệu trên toàn quốc và các mẫu huyết thanh của mẹ trong thời kỳ mang thai, được thu thập một cách tiền cứu. Một điểm mạnh khác là sử dụng hệ thống chẩn đoán thống nhất (ICD). Các chẩn đoán rối loạn học tập cụ thể từ CRHC được xác minh bởi bác sĩ, trái ngược với nhiều nghiên cứu khác, trong đó việc chẩn đoán các rối loạn học tập cụ thể dựa trên báo cáo của phụ huynh.

Tuy nhiên, các chẩn đoán dựa trên sổ đăng ký từ các dịch vụ chuyên biệt cũng gây ra một hạn chế, vì trẻ em bị rối loạn học tập nhẹ hơn thường không được giới thiệu đến các dịch vụ này. Do đó, kết luận được giới hạn trong các trường hợp sắp xảy ra của các rối loạn khả năng học tập cụ thể. Hơn nữa, các mối liên quan chủ yếu được thúc đẩy bởi các trường hợp có nhiều rối loạn cụ thể hoặc hỗn hợp, ví dụ, rối loạn đọc kết hợp với rối loạn số học và các trường hợp chỉ có rối loạn đọc.

 

Cơ sở nghiên cứu

Phát hiện này phù hợp với một số nghiên cứu trước đây đã kiểm tra vitamin D trong huyết thanh của người mẹ và các kết quả liên quan đến học tập, chẳng hạn như thành tích học tập hoặc chỉ số IQ ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học. Ngược lại, một nghiên cứu của Úc kiểm tra sự suy giảm ngôn ngữ ở trẻ em 5 và 10 tuổi và một nghiên cứu của Đan Mạch xem xét khả năng nhận thức ở thanh thiếu niên đã báo cáo những mối liên hệ tích cực. Các tác giả hiện tại cho rằng các biến số kết quả và thời gian đo vitamin D khác nhau so với huyết thanh của mẹ (đầu hoặc cuối thai kỳ, máu cuống rốn khi sinh) có thể giải thích những phát hiện không đồng nhất giữa các nghiên cứu.

 

Arrhenius, B.; Upadhyaya, S.; Hinkka-Yli-Salomäki, S.; Brown, A.S.; Cheslack-Postava, K.; Öhman, H.; Sourander, A. Prenatal Vitamin D Levels in Maternal Sera and Offspring Specific Learning Disorders. Nutrients 2021, 13, 3321. https://doi.org/10.3390/nu13103321

Links: https://www.nutraingredients.com/Article/2021/09/27/Study-questions-maternal-Vit-D-link-to-learning-disorders