CHI TIẾT VỀ CHỨC NĂNG CỦA HMO, HOẠT TÍNH SINH HỌC QUAN TRỌNG ĐẦU ĐỜI

1 phút đọc /
Tiêu hóa và dinh dưỡng

Chi tiết về chức năng của HMO, hoạt tính sinh học quan trọng đầu đời

Diễn giả: Hanne Tytgat

Trình bày trong Hội nghị thế giới lần thứ 7 về probiotics, prebiotics, postbiotics ở trẻ em

Tóm tắt

Hội nghị thế giới lần thứ 7 về probiotics, prebiotics, postbiotics ở trẻ em

Oligosaccharide sữa mẹ (HMO) là thành phần có hoạt tính sinh học và không tiêu hóa được chứa trong sữa mẹ. HMO chủ yếu thúc đẩy phát triển hàng rào đường ruột và sự trưởng thành của hệ miễn dịch thông qua thiết lập hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh trong giai đoạn đầu đời. Những nỗ lực trong nghiên cứu gần đây tập trung tìm hiểu cách thức hoạt động của HMO để thúc đẩy sức khỏe lâu dài.