Những tác động lên ba mẹ trong lựa chọn & hành vi cho trẻ ăn

24 phút đọc /
Kỹ năng nuôi dạy trẻ
banner

Việc cho nhũ nhi ăn là một phạm trù rộng lớn trong việc nuôi dạy con cái xung quanh các vấn đề xã hội, văn hóa và cơ cấu kinh tế trong đời sống cha mẹ.

Dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời, tính từ thời điểm bắt đầu thụ thai cho đến khi trẻ được 24 tháng tuổi, có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự phát triển thể chất và nhận thức tức thời và lâu dài của nhũ nhi. Tiến triển rõ rệt trong cải thiện việc nuôi ăn và dinh dưỡng nhũ nhi được ghi nhận thông qua những nỗ lực giáo dục dinh dưỡng. Tuy nhiên, tình trạng chậm tăng trưởng thời thơ ấu, với bằng chứng là số lượng trẻ em ở dưới và trên ngưỡng tiêu chuẩn sinh trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới, để lại mối lo ngại đáng kể trên toàn thế giới về y tế công cộng.(1)

Giai đoạn từ khi trẻ sinh ra cho đến khi trẻ được 12 tháng tuổi là giai đoạn duy nhất mang tính quyết định về việc phụ huynh hay người chăm sóc đưa ra các quyết định cần thiết về việc cho nhũ nhi ăn gì và ăn như thế nào(2). Mặc dù khái niệm về gia đình hiện đại đang dần thay đổi, hiện tại phụ huynh được xem như người chăm sóc trẻ chính ở trong nhà. Từ khía cạnh phát triển con người, việc nuôi dạy con cái được diễn giải với hàm ý đào tạo và thúc đẩy sức khỏe thể chất và sự an toàn, cũng như xúc cảm, hành vi và năng lực nhận thức của trẻ em nhằm thích ứng với văn hóa nơi trẻ sinh sống và phát triển(3). Dinh dưỡng và cho ăn thời kỳ sớm là một phần không thể thiếu trong việc nuôi dạy con cái xung quanh những yếu tố xã hội, văn hóa, cơ cấu kinh tế trong đời sống của bậc cha mẹ(4), việc thay đổi của những yếu tố thực trạng mang tính quyết định đang ảnh hưởng đến lựa chọn và hành vi cho ăn của phụ huynh được hiểu rằng là cần thiết trong việc hỗ trợ và cung cấp giáo dục. Một tổng quan tài liệu có hệ thống5 gần đây tóm tắt 73 nghiên cứu định tính được công bố giữa năm 2015 và 2019 liên quan đến thái độ, niềm tin và nhận thức của phụ huynh về việc cho nhũ nhi ăn (Hình 1). Bốn chủ đề lớn được xác định:

  • Nuôi con bằng sữa mẹ là lựa chọn tốt nhất cho nhũ nhi
  • Bằng chứng về thái độ, niềm tin và nhận thức khác biệt của những người mẹ nuôi con bằng sữa và những người không thể hoặc không lựa chọn nuôi con bằng sữa mẹ
  • Hành vi cho nhũ nhi ăn chịu ảnh hưởng bởi môi trường xã hội - văn hóa của gia đình
  • Không phải lúc nào những mong đợi của phụ huynh dành cho NVYT cũng được đáp ứng, ví dụ như việc giáo dục và hỗ trợ tư vấn lựa chọn cá nhân trong việc cho nuôi ăn cho trẻ
1

Kết quả từ bài đánh giá này được nhận định rằng phụ huynh đa số đồng ý với việc nuôi con bằng sữa mẹ là phương pháp cho ăn tốt nhất đối với trẻ sơ sinh. Theo kết luận tương tự từ tổng quan hệ thống trước đó, những người mẹ gần đây xem việc nuôi con bằng sữa mẹ dưới góc độ "kỳ vọng so với thực tế mà họ đã trải qua". Tương tự với mong muốn trở thành người mẹ tốt/hoàn hảo (so sánh với phương pháp cho ăn được coi là không phù hợp với "làm người mẹ tốt") (6),(7) được hình dung trong đánh giá gần đây.

Mặc dù một số nghiên cứu lớn cho rằng các bà mẹ thường quyết định về việc cho nhũ nhi ăn theo sáng kiến của mình(8), những bài tổng quan tài liệu đánh giá định tính trước đây đã kết luận rằng thói quen và văn hóa gia đình ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi cho nhũ nhi ăn(6),(7),(9),(10).

Kết quả được mở rộng dựa trên những chủ đề trước đó với những phát hiện mới cụ thể. Đặc biệt, phụ huynh cho biết mong muốn và mong chờ rằng họ được giáo dục thực sự trên từng cá thể riêng biệt và đưa ra những lựa chọn cá nhân về việc cho nhũ nhi ăn, với sự tế nhị, không phán xét.

Thói quen gia đình và văn hóa ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi cho nhũ nhi ăn(6),(7),(9),(10) Giáo dục và hỗ trợ giải quyết vấn đề ưu tiên về gia đình và văn hóa và cho phép phụ huynh thực hiện theo hướng dẫn khuyến nghị về việc cho ăn ở nhũ nhi trong khi ngăn chặn hoặc giải quyết cảm giác xấu hổ hoặc tội lỗi nội tâm, đưa ra những mong muốn chưa được đáp ứng trong lĩnh vực giáo dục dinh dưỡng(5).