Tạp chí chuyên đề

-

Tổng quan về Dinh dưỡng và Dinh dưỡng học trên Thế giới (publications)
8 topics
Tổng quan về Dinh dưỡng và Dinh dưỡng học trên Thế giới
82 min read
Khuyến nghị dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời (publications)
8 topics
Khuyến nghị dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời
78 min read
Tác động của Rome IV lên thực hành lâm sàng hiện nay (publications)
8 topics
Tác động của Rome IV lên thực hành lâm sàng hiện nay
8 min read Felizardo N. Gatcheco, MD (Philipines)
Làm cách nào để đạt được phòng ngừa nguyên phát tiến trình dị ứng thông qua dinh dưỡng? (publications)
8 topics
Làm cách nào để đạt được phòng ngừa nguyên phát tiến trình dị ứng thông qua dinh dưỡng?
5 min read Amir Hamzad Abdul Latiff, MD (Malaysia)
Sản phẩm dinh dưỡng công thức có hàm lượng đạm thấp có giúp giải quyết được vấn đề béo phì không?  (publications)
8 topics
Sản phẩm dinh dưỡng công thức có hàm lượng đạm thấp có giúp giải quyết được vấn đề béo phì không?
7 min read Ekhard E . Ziegler, MD
Nhu cầu đạm (protein) của trẻ sinh non (publications)
8 topics
Nhu cầu đạm (protein) của trẻ sinh non
9 min read Phó giáo sư Sarayut Supapannachart
Ảnh hưởng của 1.000 ngày đầu đời. Bằng chứng nào chúng ta có? (publications)
8 topics
Ảnh hưởng của 1.000 ngày đầu đời. Bằng chứng nào chúng ta có?
4 min read P. SW Davies
Probiotics: Bằng chứng trên bệnh lí và sức khỏe trẻ em? (publications)
8 topics
Probiotics: Bằng chứng trên bệnh lí và sức khỏe trẻ em?
1 min read Lee Bee Wah
teaser image
2 topics
Trẻ sinh thiếu cân: Sinh quá sớm hoặc quá nhỏ

Trẻ sinh thiếu cân:Sinh quá sớm hoặc quá nhỏ

10 min read Joanne Katz, Nicholas Embleton, Ekhard Ziegler